Ana içeriğe atla
foto77
foto8

 

 

Eğitim için Personel Hareketliliği - STT, yurt dışındaki eğitim etkinlikleri (konferanslar hariç) ve iş başı / gözlem dönemleri / ortak bir üniversitede veya yurt dışındaki başka bir kuruluşta eğitim şeklinde öğretmenlik ve öğretim dışı personelin mesleki gelişimini desteklemektedir.

Personel Hareketlilik Eğitimi (STT) ikiye ayrılmaktadır:

Üniversite personelinin bir müesseseye gitmesi ve bunun tam tersi: Bu türdeki  hareketliliğin amacı, bilgi ve deneyim aktarımı yoluyla katılımcıların eğitimine olanak sağlamaktır. Temel faaliyetler; seminerler, çalıştaylar, kurslar, uygulama eğitim süreçleri, kısa süreli görevler vb.  için bir ortaklık anlaşması koşulu aranmamaktadır.
Üniversite yöneticisi ve idari personelin başka bir üniversiteye gidişi: Bu türdeki hareketliliğin amacı, katılımcıların başka bir kurumun deneyimini ve iyi uygulamalarını öğrenmeleri ve mevcut görevleri için gerekli yetenekleri geliştirmeleri için fırsat sağlamaktır. Temel faaliyetler çalışma ziyaretleri, kısa süreli görevler ve iş eğitim programlarıdır. Bir ortaklık anlaşması koşulu aranmamaktadır.
STT tam zamanlı bir etkinliktir ve tam zamanlı eğitim günleri için bir hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle, Eğitim Hareketliliği Anlaşması için Personel Hareketliliğinde, belirli bir eğitim programı günlük olarak belirtilmelidir.

Ev Sahibi Kuruluş

Yüksek eğitim için Erasmus sözleşmesi ile ödüllendirilmiş olan bir yüksek eğitim enstitüsü programı (ECHE) olmalı veya yetkili makamlar tarafından tanınan bir ortak ülkenin yüksek eğitim enstitüsü olmalı ve ev sahibi program ülkesi ortağı ile enstitüler arası bir anlaşma imzalamış olmalı veya
Kâr amacı gütmeyen herhangi bir özel kuruluş veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında aktif olan herhangi bir program ülkesinin kamu ya da özel kuruluşu olmalı. 

Bu tür bir organizasyon şu nitelikleri taşıyabilir:

Bir kamu ya da özel, küçük, orta ya da büyük bir müessese (sosyal müessese dâhil),
Yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde bir kamu organı,
Ticaret odaları, zanaat / meslek dernekleri ve sendikalar dâhil olmak üzere bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer temsilcisi,
Bir araştırma enstitüsü,
Vakıf,
Bir okul / enstitü / eğitim merkezi (okul öncesi eğitimden liseye kadar ve mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi dâhil olmak üzere),
Kâr amacı gütmeyen bir örgüt, dernek, sivil toplum kuruluşu,
Kariyer rehberliği, profesyonel danışmanlık ve bilgi hizmetleri sunan bir organ.

Hareketlilik Süresi

2 gün ila 2 ay arasında, seyahat süresi hariç. En az 2 gün ardışık olmalıdır.
Erasmus + Programına daha fazla personelin katılabilmesi için Uluslararası Ofis personel değişim süresini en az 2 gün ile sınırlandırabilir.

Başvuru Kriterleri

ASBÜ'de çalışan bir personel  olmak (akademik ve idari),
Asgari düzeyde İngilizce yeterliliğine sahip olmak,
KPDS / YDS: 70 (Level C)
TOEFL IBT: 75
IELTS: 6.0
İYS: 59,5
veya eğitim dilinin İngilizce olduğu bir üniversiteden mezun olmak.

Değerlendirme Kriterleri

 

  • İlk kez katılım seçimde önceliklendirilir.  (+10 puan)
  • Yabancı dil bilgisi önceliklendirilir. (+10 puan)
  • Engelli personel önceliklendirilir. (+10 puan)
  • Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel önceliklendirilir. (+10 puan)
  • Daha önce Üniversitemizin herhangi bir anlaşması bulunmayan bir üniversiteyle anlaşma imzalanmasını sağlayan akademik personel önceliklendirilir. (+10 puan)
  • Başvuru sonuçlarının değerlendirilmesinde diğer şartların eşit olması hâlinde kıdemli akademisyenler önceliklendirilir. (+10 puan)
  • Puanları eşit olan akademik personelimizin seçiminde akademik performans kriterleri ve hizmet yılı baz alınacaktır.

Başvuru

Personel Eğitimi için Hareketlilik başvurusunda bulunmak adına bir yıl önceden planlama yapmaya başlamalısınız.
Uluslararası Ofis tarafından düzenlenen Erasmus bilgilendirme oturumlarından birine katılınız.

Ziyaret etmek istediğiniz ülke ve kuruma karar verdiğinizde;
Uluslararası Ofisin açık başvurusunu takip ediniz. Başvuru formunu doldurunuz ve son başvuru tarihinden önce gerekli belgelerle birlikte gönderiniz. Geç başvurular kabul edilmeyecektir.

Uyarı: Adaylardan, ev sahibi kurumdan davet mektubu göndermeleri istenecektir. Mektup, başlıklı bir kâğıda yazılmalı, imzalanmalı, mühürlenmeli ve şunları içermelidir:
                       - Hareketliliğin tarihleri ​​ve konusu
                       - Kuruluşun ismi
                       - Hareketliliğin gerçekleşeceği yer
                       - Mektubu imzalayan kişinin adı ve görev

Seçildiğiniz zaman,
        a. Bir öğretim üyesi iseniz Fakülte Yönetim Kuruluna izin için başvurmanız gerekmektedir.
        b. İdari personel iseniz izin için Üniversite Yönetim Kuruluna başvurmanız gerekmektedir.

Gündelik  eğitim programınızı ev sahibi kurumla iş birliği içinde tamamlayınız.

Seyahatinizi ve konaklamanızı düzenleyiniz, bir bankada bir Euro hesabı açınız, vize başvurusu yapınız, geçerli bir sağlık sigortası alınız vb.


Önemli Notlar

Katılımcılar, son başvuru tarihlerine uymak, gerekli belgeleri vermek, ilgili eğitimlere katılmak, ev sahibi üniversitenin istek ve kurallarını takip etmek, vb. dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, değişim ile ilgili taahhütlerini yerine getirmeyi kabul eder.
Yerleşim ve tahsisat sonuçlarının duyurulmasından sonra, seçilen personelin Erasmus + Programına katılımlarından feragat etmeleri için 30 gün süre olduğunu lütfen unutmayınız.
Değişim döneminde değişiklik sadece aynı akademik yıl için mümkündür ve hareketliliğin  başlamasından 30 gün önce talepte bulunulmalıdır.
Herhangi bir nedenle programa katılamayan personel, Uluslararası Ofisi derhal feragat mektubu göndererek bilgilendirmelidir.
Minimum süreyi tamamlamadan ve mücbir sebep olmadan iade durumunda (hafifletici koşullar, ailevi nedenler, sağlık sorunları, doğal afetler gibi) alınan tüm Erasmus hibelerinin geri ödenmesiyle sonuçlanacağını lütfen unutmayın.

Katılım belgelerini (Katılım Belgesi ve kesin rapor) sunmayan katılımcıların başvuruları geçersiz sayılacak ve personele herhangi bir hibe ödenmeyecektir, programın başında ödenen hibe geri çekilecektir.
 

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.