Ana içeriğe atla

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 2021 GÜZ DÖNEMİ İLANI

(KA103-2019 Projesi)

Erasmus + Programı kapsamında 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi için Öğrenci Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde Üniversitemizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimiz, 15 Nisan 2021 tarihine kadar Üniversitemiz Erasmus Ofisine başvuruda bulunabilirler.

Pandemi nedeniyle evraklarını elden teslim edemeyen öğrencilerin Erasmus Ofisine başvuru evrakını postayla iletmeleri mümkün olmakla birlikte, postadaki gecikmeler veya başka gerekçelerle son başvuru tarihinden sonra gelen başvuruların dikkate alınmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 

Süreç takvimi aşağıdaki gibi işleyecektir.

İlan tarihi

17.03.2021

Başvuru tarihi

17.03.2021

Son başvuru tarihi

15.04.2021

Değerlendirme sonucu ilanı

21.04.2021

 

Başvuruda bulunacak olan öğrencilerimizin kendi akademik birim koordinatörleriyle görüşerek başvurmak istedikleri üniversitelerin ilgili programlarındaki dersleri incelemeleri ve tercih yaparken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz üniversitemizin anlaşmalı olduğu üniversiteler arasından birden fazla tercihte bulunabilirler.  Başvuru formunu lütfen tıklayarak indiriniz!   

Bu ilan kapsamında gerçekleştirilecek hareketlilik 2021 Akademik Yılı ile 2022 Bahar Dönemindeki faaliyetleri kapsamaktadır. Bu tarih aralığı dışında gerçekleştirilen hareketlilikler, hiçbir şekilde bu ilan kapsamında değerlendirilemez. Faaliyete katılım sağlanabilecek dönem, 2021-2022 Güz Dönemi olduğundan öğrencilerimiz hareketliliğe sadece 2021-2022 Güz Dönemi için katılabilirler.

Her bölümden yeteri kadar uygun başvuru olması ve hibenin yeterli olması halinde mevcut hibe tüm bölümlere eşit kontenjan olacak şekilde (her bölüme Güz dönemi için 1 kişi) taksim edilecektir.

Geçtiğimiz yıl Üniversitemizden Erasmus ile yurtdışına giden ve hareketliliklerini tamamlayamadan dönemlerini üniversitemizde tamamlamak zorunda kalan öğrenciler talep ettikleri takdirde yeniden başvurabilirler. Bu durumda bu öğrencilerin puanları kırılmayacaktır.

Diğer bölümlerimizden yeteri kadar uygun başvuru olmaması veya hibe artışı olması halinde, söz konusu hibe, daha önce Erasmus hareketliliğinden yeteri kadar istifade edememiş bölüm ve programlara öncelik verilmek suretiyle yeniden dağıtılabilir.

Başvurularda hibenin tüm bölümlerden yapılan başvurulara eşit olarak dağıtılması esas alınmaktadır. Bu durumda başvuran öğrenciler kendi akademik birimlerinden yapılan başvurular içerisinde bir değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. Bölümlerden yeteri kadar başvuru olmaması halinde ise başvuru yapılmayan ya da yetersiz başvuru yapılan bölümler içi ayrılmış kontenjan diğer bölümlere aktarılabilecektir.

Değerlendirmede esas alınacak dil puanı üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunun yapmış olduğu Erasmus Dil sınavından elde edilen puandır. Bu puana sahip olmayan öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulunun yapmış olduğu daha önceki bir dil sınavını veya geçerli başka bir dil belgesini başvurularında sunabilirler. Bu durumda YÖK tarafından kullanılan dönüştürme tablolarındaki dönüştürülmüş puanlar esas alınacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ

İLAN TARİHİ: 17/03/2021

SON BAŞVURU TARİHİ: 15/04/2021

Sonuçlara itiraz süresi sonuçların ilanını takiben 7 gün içerisinde dilekçe ile ASBU Erasmus Ofisine yapılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvuru formu ve diğer başvuru evraklarıyla bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak, ilgili akademik birimin Erasmus Koordinatörüne (Fakülte / Enstitü / Yüksekokul) onaylatılarak, Erasmus Ofisine teslim edilmelidir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER.

1- Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu (Bu sayfada linki olan form)

2- Transkript

3- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. (19 Nisanda yapılacak  Erasmus Dil Sınavına girmeyenler için)

Programa seçilen asil ve yedek adaylara ilişkin liste, ASBU Erasmus Koordinatörlüğü web sayfasında ilan edilecektir. 

GENEL HÜKÜMLER

 • Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ila 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Yararlanıcılar, Erasmus hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda bu talepleri kabul edilebilir ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilebilir. Üniversitemiz daha çok sayıda öğrencinin Erasmus hibesinden istifade edebilmesi amacıyla öğrencilerin 1 yarıyıl için hareketliliğe katılmalarını desteklemektir.
 • Lisans programlarının ilk dönemlerini bitirmemiş öğrenciler Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.
 • Lisans programlarının birinci sınıfının 2. dönemini ifa eden öğrenciler başvuruda bulunabilir.
 • Yüksek Lisans veya Doktora öğrencilerinin ilk dönemini ifa eden öğrenciler başvuruda bulunabilir.
 • Yüksek Lisans 1. Sınıf 1. Dönem öğrencilerinin değerlendirmesinde Genel Akademik Not Ortalaması yerine lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.
 • Doktora 1. Sınıf 1. Dönem öğrencilerinin değerlendirmesinde Genel Akademik Not Ortalaması yerine Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezuniyet ortalamaları esas alınır.
 • Tez döneminde hareketlilik yapmak isteyen öğrenciler ASBÜ’deki tez danışmanlarından hareketliliğe katılabileceğine ilişkin bir onay mektubu ile gidecekleri üniversiteden uygun bir öğretim üyesinin tez faaliyetlerini takip edeceğine ilişkin bir onay mektubu ibraz etmek zorundadırlar.
 • Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenci olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler bir sonraki akademik yıl içerisinde tekrar edilir. Hareketliliğe katılan ancak derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencilerden başarısız olduğu AKTS oranında hibe Komisyonca kesilebilir.
 • Öğrencilerin, başvurmayı düşündükleri üniversitelerin başvuru ve dil koşullarını öğrenmeleri kendi sorumluluklarındadır. Kurumların her yıl dil şartlarını güncelleyebilme ihtimali nedeniyle, kurumlar arası anlaşmalarda yazan dil koşullarına ek olarak en güncel ve kesin bilgiye ulaşmak için, karşı kurumların web sayfalarını kontrol etmesi gereklidir.
 • Öğrencilerin, başvurmayı düşündükleri üniversitelerin akademik takvimlerini incelemeleri gereklidir. Hem akademik takvim çakışmaları hem de bazı üniversitelerin öğrencileri belirli dönemlerde kabul etmesinden ötürü bu inceleme önem taşımaktadır.
 • Gidilmesi planlanan üniversite ile ders uyumlulukları kontrol edilmeli, konuyla ilgili akademik birimdeki Erasmus Koordinatöründen onay alınmalıdır. Ders uyumluluğu olmadığı halde hibe kazanan ve ders uyumu olmaması nedeniyle hareketliliği iptal eden/edilen öğrencinin bir sonraki başvurusunda puan kesintisi yapılır.
 • Başvuru tesliminden sonra tercih değişikliği yapılamayacağından tercihlerinizi yaparken dikkatli olmanız önem taşımaktadır.
 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından bir Erasmus Programına yerleştirilmiş olmanız, karşı kurum tarafından kabul edileceğiniz anlamına gelmemektedir.
 • Mevcut Pandemi koşulları nedeniyle öğrencilerimizin her türlü beklenmedik durumu göz önüne alarak başvurmaları yerinde olacaktır. Hareketliliğin yüz yüze yapılamadığı durumlarda uzaktan hareketlilik yapılması mümkündür.  Fiziksel olarak haraketliliğin mümkün olmadığı böyle bir durumda hibenin geri ödenmesi dahil olmak üzere Ulusal Ajans tarafından belirlenen kuralları geçerli olacağı not edilmelidir.

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

 • Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması
 • Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.20/4.
 • İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.5/4.
 • Öğrencilerin notlarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme uyarlanışı, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından uygulanan dönüştürme tablosuna göre yapılacaktır.
 • Öğrencinin bir dönem için en az 30 AKTS ders yükünün mevcut olması.
 • Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir.
 • Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmemelidir. Önceki bir kademedeyken öğrenim hareketliliği hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir kademede yine hibe alarak Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. Staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak öncelik daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir. Ayrıca, öğrenim hareketliliği faaliyeti için alınabilecek hibenin üst sınırı, varsa daha önceki staj hareketliliği süresini 12 aya tamamlayacak süredir. Aynı kademede toplam 12 ayı aşan faaliyet süresi için hibe ödenmez.

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERİ

Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dâhilinde seçilir. 2021-2022 akademik yılı öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi : % 50

Dil seviyesi : % 50

(Toplam yüz puan üzerinden)

 • Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan
 • Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere: +10 puan. (Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.)
 • Daha önce Erasmus hareketliliğinden yararlananlara (hibeli veya hibesiz her bir faaliyet için) : -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılanlara: -10 puan
 • Üniversitemiz Erasmus Yabancı dil sınavlarına başvurduğu halde girmemiş olanlara: -5 puan
 • Hareketliliğe seçilen öğrencilere: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5
 • Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeyenlere -5
 • Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmayanlara: -10 ( Feragat süresi sonuçların ilan tarihinden sonraki 7 gündür. Bu süre zarfında feragat beyanında bulunmayan kişilere bir sonraki başvurularında -10 puan uygulanır.)
 • Üniversitemizin Değişim Koordinatörünün aldığı karar uyarınca, Balkan ülkelerindeki üniversitelere Erasmus hibesi kullanarak hareketliliğe katılmış öğrencilere sonraki başvurularında negatif puan uygulamasına gidilmez. Söz konusu Balkan ülkeleri aşağıda belirtilmektedir.
 • Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan,

 KONTENJANLAR:

Erasmus Ofisin web sayfasında Anlaşmalı Üniversiteler sekmesi altında yer alan (https://erasmus.asbu.edu.tr/tr/anlasmali-universiteler) PROGRAM ÜLKELERİNDEKİ PARTNER ÜNİVERSİTELERİMİZ (ERASMUS+ KA103 ANLAŞMALARI başlığı altındaki üniversitelerin web sayfalarını ziyaret ederek gidebilecekleri bölümlerin ders programlarını incelemeleri ve üniversite tercihi yapmadan kendi akademik koordinatörlüklerinden onay almaları kuvvetle tavsiye edilmektedir.

Öğrencilerimizin, başvurmayı düşündükleri üniversiteyi ve gidebilecekleri programı tercih etmeden önce iyi araştırmaları gerekmektedir.

2021 Güz Dönemi için halen öğrencisi bulunan ve daha önce Erasmus hareketliliğinden öğrencileri istifade edememiş üniversitemizdeki bölümlere öncelik verilmek suretiyle eşit sayıda öğrenci gönderilecektir. Bu nedenle üniversitemizin aktif öğrencisi bulunan tüm bölümlerinden 12 Asıl toplam 12 yedek toplam 24 öğrenci seçilecektir. Yedek öğrenciler bölüm bazında seçilecek ve kullanılmayan yedekler gerekli görülmesi halinde diğer bölümlere aktarılabilecektir.

Kazandığı ilan edilen adayların gidecekleri programda alacakları derslerin hangileri olduğu konusunda kendi Erasmus Koordinatörlerinden onay almaları ve bu onayı Erasmus Ofisine iletmeleri zorunludur. Aksi halde asil kazanan sayılamazlar, bu durumda yerlerine yedek öğrenciler seçileceklerdir.

HİBELER:

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 2 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe

Öğrenim

(Avro)

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup

Program Ülkeleri

Birleşik Krallık*, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

600

3. Grup Program

Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

 

Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

HİBE HESAPLAMA

 • İlk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresine göre hesap edilen toplam hibenin %80’i ödenir.
 • Geri kalan % 20 faaliyetin başarıyla bitirildiğinde dönüş sonrası ödenir.
 • Faaliyet başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin davet mektuplarında yer alan süreler gibi bilgi ve belgelere göre süre ve hibe konusunda üst sınır belirlenir.
 • İkinci taksit, öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen katılım belgesi ve kesin gerçekleşen faaliyet süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur. Kesinti miktarı öğrencinin durumu incelenerek Üniversitemizin Değişim Komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda adil şekilde belirlenir.
 • Faaliyet tamamlandığında yurt dışında gerçekleşen fiili faaliyet süresine ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam nihai hibesi yeniden hesaplanır. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ile pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır.

ÖZEL KOŞULLAR:

 • Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam ay) söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak mücbir bir sebep yoksa, asgari faaliyet süresi şartına uygun olmaması nedeniyle hibe ödenmesi kabul edilmemektedir.
 • Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketliliğin erken sonlandırılması gerektiği durumlarda öğrencilerin, bu durumlarını önceden Erasmus Ofisiyle iletişime geçerek, Erasmus Ofisine bildirmeleri gerekmektedir. Durumun mücbir bir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin onay, Koordinatörlüğümüzce Ulusal Ajans Başkanlığı’na sorularak alınacaktır. Durumları mücbir sebep olarak değerlendirilen öğrencilerin yurtdışında kaldıkları süre karşılığı hibe miktarı kendilerinde bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.
 • Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan kısa bir süre (3 aylık asgari süre sağlanmadan) sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.
 • Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.
 • Engelli / özel ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin programa seçilmeleri halinde, kendilerine ek hibe desteği sağlanabilecektir. Ek hibe oranı, alınacak toplam Erasmus hibesini geçemez. Özel ihtiyaç desteği hakkında ayrıntılı bilgi, Koordinatörlüğümüzden alınabilir.
 • Tez aşamasında iken hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerin ortak üniversitenin de kabul etmesi ve tez çalışmalarını izleyecek karşı üniversitede bir danışman onayı aldığını, Erasmus Ofisine bildirmesi halinde hareketliliğe engel bir husus bulunmamaktadır. Bu durumdaki öğrencilerin hem karşı üniversitedeki tez danışmanının, hem üniversitemizdeki tez danışmanının, hem de program Erasmus Koordinatörünün onaylarını aldığını belgelemesi gerekir.
 • Yedek Yerleştirme; ilgili programdan başvurulmaması veya başvurusundan vazgeçen öğrenciler olması ya da hak kazanan öğrencinin yukarıda belirtilen tarihe kadar gideceği üniversitede yeteri kadar AKTS alabileceğini ispatlayamaması durumunda, yedek listede bulunan öğrenciler arasından, karşı kurumun akademik takvimine göre yapılacaktır. Son başvuru tarihinden sonra tercihler herhangi bir gerekçeyle değiştirilemez. Bu sebeple tercih yaparken bilinçli şekilde davranınız.
 • Bu ilanda öngörülmeyen hususlarda süreç içerisinde yeni bir gelişme ortaya çıkması halinde, ilgili yılın Erasmus uygulama el kitabına uygun olarak Üniversitenin Değişim Komisyonu yeni bir karar alıp uygulama yetkisine sahiptir.

 DİKKAT! Faaliyete katılmak üzere tercih edeceğiniz üniversitelerin (azami 3 tercih) Erasmus sayfalarını mutlaka inceleyiniz ve başta dil yeterliliklerine ilişkin koşullar olmak üzere, bilgi sahibi olarak tercihte bulununuz. Bu koşullarda eksik bilgi sahibi olunarak yapılacak tercihlerin sonucunda, öğrencinin karşı üniversite tarafından kabul edilmemesi veya vize alamaması gibi olası mağduriyetlerde, sorumluluk yararlanıcı adayının kendisine ait olacaktır.

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.