Ana içeriğe atla
sss

 

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

 

1.Personel hareketliliği nedir?

Personel Hareketliliği faaliyeti 2 şekilde gerçekleştirilebilmektedir:

 • Personel Ders Verme Hareketliliği - Staff Mobility for Teaching Assignments (STA)
 • Personel Eğitim Alma Hareketliliği - Staff Mobility for Staff Training (STT)

 

2. Personel eğitim alma hareketliliği faaliyetinden kimler faydalanabilir?

Yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari personeli çalışma alanlarında kendilerini geliştirmek ve Avrupalı meslektaşlarıyla tecrübe paylaşımında bulunmak üzere bu faaliyete katılabilirler.

 

3.Personel Hareketliliği için belirlenen süreler nelerdir?

Faaliyetler, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilir.

Personel hareketliliği faaliyetleri, Merkezle imzalanan sözleşme bitiş tarihinden sonraya sarkamaz.

En az ardışık iki iş günü ve en fazla  iki aydır.

 

4.Başvuru şartları nelerdir?

Faaliyete katılacak personelin aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir:

Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir.

 

5.Personel hareketliliği sırasında hibe alabilir miyim?

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

 

 

Ülke Grupları

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları

(Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya,

İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

 

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney

Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

 

136

 

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya,

Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye.

 

119

 

6.   Başvuru için gereken belgeler nelerdir?

Personel hareketliliği dosyalarında aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur:

 • Kurumlararası anlaşma,
 • Başvuru formu,
 • Davet mektubu,
 • Personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan hibe sözleşmesi,
 • Ders verme faaliyeti için personel hareketliliği anlaşması (taraflarca onaylı),
 • Katılım sertifikası,
 • Hibenin ödendiğine dair belge (dekont veya eş değeri),
 • Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi)
 • Personel Anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak ders verme hareketliliğinden faydalanan personelin çevrimiçi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir. [çıktısının dosyada bulunmasına gerek yoktur]
 • Özel durumlara ilişkin açıklayıcı ve kanıtlayıcı belgeler (hibede kesinti yapılması, mücbir sebeple erken dönülmesi vb. durumların gerekçelerini gösteren belgeler)

 

7. Bağlı bulunduğum yükseköğretim kurumundan bağımsız olarak yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliğinden faydalanmam mümkün mü?

Hayır. Yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetlerinden yalnızca öğrencisi veya personeli olunan yükseköğretim kurumları aracılığıyla faydalanılabilmektedir.

 

 

8. Gideceğim ülke veya yükseköğretim kurumunu kendim seçebilir miyim?

Yükseköğretim öğrenci öğrenim hareketliliği ve personel ders verme hareketlilikleri kapsamında, yalnızca yükseköğretim kurumlarının anlaşmalı oldukları yurtdışındaki ortak yükseköğretim kurumlarına gidilebilmektedir. Ancak gitmek istediğiniz kurum, anlaşma yapılması yönünde bir eğilime sahipse ASBÜ Uluslararası Ofis’e bildirmeniz halinde ilgili kurum ile kurumlar arası anlaşma yapılmasına öncülük edebilme imkânınız bulunmaktadır.

 

9. Konaklama ile ilgili olarak bana kim yardımcı olabilir?

Yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetlerinden faydalanacak kişilere kalacak yer ayarlanması Üniversitemizin veya Ulusal Ajans’ın sorumluluğunda değildir. Ancak, ofisimiz tarafından öğrencilere nerede kalınabileceği konusunda bilgi verilerek, varsa tecrübelerini paylaşacaklardır.

 

 

ers

 

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.