Ana içeriğe atla

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN ERASMUS+ ÖĞRENİM İLANI

(2023-1-TR01-KA131-HED-000126182) Projesi Öğrenim Hareketliliği İlanı

Başvuru İçin: Lütfen aşağıdaki sayfayı önce okuyunuz; sonra burayı tıklayınız.

Erasmus + Programı kapsamında 2023 ve 2024 Akademik Yılları için Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde Üniversitemizden hareketlilik gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz,  28 Aralık 2023 tarihine kadar Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılandırılan platform üzerinden (lütfen tıklayınız) ve çevrimiçi olarak başvurularını yapabilirler. Tüm başvuru, seçim ve yerleştirme iş ve işlemleri bu platform üzerinden yürütülecektir. Başvuru belgelerinin fiziki olarak iletilmemesi, yalnızca Başvuru Portalının ilgili bölümüne yüklenmesi gerekmektedir. Lütfen başvuruda ilan edilen başvuru tarih aralıklarına dikkat ediniz. Son başvuru tarihinden sonra başvuru kabul edilmeyecektir. E-devlet Kapısı platformu üzerinde yapılandırılan başvuru portalı 28.12.2023 tarihinde saat 23:59 itibariyle kapanacak, belirtilen tarih ve saatten sonra sisteme başvuru ya da belge girişi yapılamayacaktır. Başvuru işlemleri yalnızca bu platform üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başvuru işlemi yapan öğrencilerin 2-4 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacak olan Yabancı Dil Sınavlarına girmeleri zorunludur. Başka bir yabancı dil belgesi kabul edilmeyecektir.

Tüm başvurular, başvurunun yapıldığı akademik dönem için geçerliliği bulunan ve E-devlet portalı üzerinde güncellenen ikili anlaşmalar ve bunların açık olan kontenjanları gözetilerek gerçekleştirilecektir. Tüm adaylar aşağıda belirtilen değerlendirme ölçütleri nispetinde oluşan ağırlıklı puanlarına göre sıralanacak ve başvuru sırasında oluşturdukları tercih sırlamaları nihai olarak gözetilecektir. Başvuru takvimi dışında adayların tercih sıralamalarında değişikliğe gidilmesi mümkün olamayacağı için, tüm adayların tercihlerini en çok yerleştirilmek istedikleri yükseköğretim kurumundan başlayarak oluşturmaları önem taşımaktadır. Öğrenci Seçim Sonuçlarının ve Geçici Seçim Listesinin ilanından sonra, seçim ve yerleştirmeye konu tüm itiraz, başvuru ve talepler e-posta yoluyla kabul edilecektir. Erasmus+ programlarının yürütülmesi ile ilgili tüm sorularınızı erasmus@asbu.edu.tr adresine iletebilirsiniz. 

Süreç takvimi aşağıdaki gibi işleyecektir.

İlan tarihi

20 Kasım 2023

Başvuru tarihi

08 Aralık 2023

Son başvuru tarihi

28 Aralık 2023

Yabancı Dil Sınavına Girecek adayların İlanı

1 Ocak 2024

İngilizce Yazılı Dil Sınavı (Grammar, Reading, Listening, and Writing)

2 Ocak 2024

İngilizce Sözlü Dil Sınavı (Speaking)

4 Ocak 2024

Değerlendirme sonucunun ilanı

12 Ocak 2024

İtirazlar için son tarih

19 Ocak 2024

2024 Güz Dönemi için Feragat Son Tarihi

1 Mart 2024

 

Yabancı Dil Sınavına Lisans Öğrencilerinden 1. Sınıfını tamamlamamış öğrenciler başvuramazlar.

Yabancı Dil Sınavına Genel Akademik Not Ortalaması 2.5 ve üstü olan öğrenciler başvurabilirler.

Yabancı Dil yazılı sınavlarından 45 ve üzeri alamayanlar Speaking Sınavına giremezler.

Toplamda Yabancı Dil Sınavı 70 ve üzeri olmayan öğrencilerin Erasmus başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Sınava gireceğini bildirdiği halde sınava girmeyen öğrenciler kendisi için yapılmış olan sınav ücretini Erasmus Ofisinin ilgili proje hesabına geri ödemek zorundadırlar. Sınava girmeyen öğrenciler için ilgili sınavda yapılan tüm harcamalar Yabancı Diller Yüksekokulunca Euro döviz kuruna endeksle hesaplanacaktır.

Sınava gireceğini bildirdiği halde sınava girmeyen öğrenciler sonraki başvurularında puan eksiltme uygulamasına tabi tutulurlar.

Başvuruda bulunacak olan öğrencilerimizin bağlı bulundukları akademik birimlerdeki Erasmus koordinatörleriyle görüşerek öğrenim hareketliliği yapmak istedikleri üniversite tercihlerine ilişkin onay almaları gerekmektedir. (Başvuru belgesinde onay kısmı bulunmaktadır.)  Yanlış yapılan tercihler tercih yapılmamış olarak kabul edilir ve bundan öğrencinin kendisi sorumludur.

Kazandığı ilan edilen öğrencilerin alacağı hibeler, sadece aday öğrencilerin Uluslararası Ofis tarafından ilan edilen şartları tam olarak yerine getirdiği takdirde hak edilmiş sayılır. Bu adaylar Üniversitemizle sözleşme imzalayıncaya kadar sadece aday olarak kabul edilirler.  İlan edilen tarihlerde katılınması gereken toplantı, teslim edilmesi gereken evrak vs. gibi aday öğrencilerin yapmaları gereken hususlarda mücbir bir sebep belgelemeden sorumluluklarını yerine getirmeyen adayların hibeleri yedek adaylara aktarılabilir veya tümden iptal edilebilir. Uluslararası Ofis tarafından duyurulmuş sorumlulukları yerine getirmeyen adaylar haklarından feragat etmiş kabul edilirler. Hibe kazanan asil ve yedek tüm adayların Uluslararası Ofis tarafından yapılacak olan toplantıya katılımı zorunludur.

Başvuruda bulunacak olan öğrencilerimizin kendi akademik birim koordinatörleriyle görüşerek başvurmak istedikleri üniversitelerin ilgili programlarındaki dersleri incelemeleri ve tercih yaparken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz üniversitemizin anlaşmalı olduğu ve bu ilanda belirtilen üniversiteler arasından birden fazla tercihte bulunabilirler.

Bu ilan kapsamında gerçekleştirilecek hareketlilik 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemindeki faaliyetleri kapsamaktadır. Bu tarih aralığı dışında gerçekleştirilen hareketlilikler, hiçbir şekilde bu ilan kapsamında değerlendirilemez. Faaliyete katılım sağlanabilecek dönem, 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi olduğundan öğrencilerimiz hareketliliğe bu dönemi tercih ederek başvurabilirler.

Her bölümden yeteri kadar uygun başvuru olması ve hibenin yeterli olması halinde mevcut hibe tüm bölümlere eşit kontenjan olacak şekilde (her bölüme güz dönemi için 1 kişi) taksim edilecektir.

Diğer bölümlerimizden yeteri kadar uygun başvuru olmaması veya hibe artışı olması halinde ise söz konusu hibe, daha önce Erasmus hareketliliğinden yeteri kadar istifade edememiş bölüm ve programlara öncelik verilmek suretiyle yeniden dağıtılabilir.

Hibe miktarının sınırlı olması ve bölümlere eşit kontenjan uygulamamız nedeniyle hibeler öncelikle öğrenim hareketliliği için tahsis edilmiştir. 

Başvurularda hibenin tüm fakülte/bölümlerden yapılan başvurulara eşit olarak dağıtılması esas alınmaktadır. Bu durumda başvuran öğrenciler kendi akademik birimlerinden yapılan başvurular içerisinde bir değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. Bölümlerden öğrenim için yeteri kadar başvuru olmaması halinde söz konusu hibe öncelikle aynı fakülte içerisinde değerlendirilecektir. Bunun da mümkün olmaması halinde söz konusu hibe ve kontenjan diğer Fakülte/bölümlere aktarılabilecektir.

Değerlendirmede esas alınacak dil puanı üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun 2024 Ocak ayında yapacak olduğu Erasmus Dil Sınavından elde edilen puandır. Sınav tarihinde ve saatinde sınav salonunda bulunmayan ve sınava girmeyen öğrencilerin sunacağı herhangi başka bir dil belgesi kabul edilmeyecektir. Dil sınavından yukarıda belirtilen yeterli puanı alamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvuru formu ve diğer başvuru evraklarında bilgiler eksiksiz olarak hazırlandıktan sonra ilgili akademik birimin Erasmus Koordinatörüne (Fakülte / Enstitü / Yüksekokul) onaylatılarak, Ulusal Ajans Kariyer Kapısı platformuna yüklenmelidir. Eksik bilgi ve belgelerle ve veya Erasmus Koordinatörü imzası/onayı olmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

1- Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu (İndirmek için tıklayınız)

2- Transkript (Lisans için Genel Akademik Not Ortalaması 2,50’nin altında olan öğrencilerin başvurusu geçersiz kabul edilecektir.)

3- Yabancı Dil Sınav Sonucu (Sınav sonucunuz Ofisimizde mevcuttur. Ek belgeye gerek yoktur. Yabancı Dil Sınav Sonucu 70’in altında olan öğrencilerin başvurusu geçersiz sayılacaktır.)

Programa seçilen asil ve yedek adaylara ilişkin liste, ASBU Erasmus Koordinatörlüğü web sayfasında ilan edilecektir. 

Tercih yapabileceğiniz üniversiteler ve bölümlerin listesi aşağıda yer almakatdır. Ayrıca erasmus.asbu.edu.tr web sayfamızda yayınlanmaktadır. Tercihlerinizi yaparken bölümlerinizi kapsayan anlaşması bulunan üniversitelere dikkat etmeniz lehinize olacaktır. Erasmus Ofisince bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.  Duyurularımızı takip ederek toplantılara katılıp sorularınızı yöneltebilirsiniz. Öğrencilerin başvuru sürecinde yapılacak olan bilgilendirme toplantılarına katılmaları tavsiye edilir. Ancak katılım sağlayamamaları halinde erasmus@asbu.edu.tr e-posta adresimizden iletişime geçerek bilgi alabilirler. Bilgilendirme toplantıları dışında başvuru sürecinde telefonla veya yüzyüze birebir bilgilendirme yapılmayacaktır.

 

GENEL HÜKÜMLER

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan partner yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Yararlanıcılar, Erasmus hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda bu talepleri değerlendirilerek kabul edilebilir ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilebilir. Üniversitemiz daha çok sayıda öğrencinin Erasmus hibesinden istifade edebilmesi amacıyla öğrencilerin 1 yarıyıl için hareketliliğe katılmalarını desteklemektir.

Lisans programlarının ilk yılını tamamlamamış öğrenciler Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamazlar.

Not ortalaması henüz oluşmamış Yüksek Lisans öğrencilerinin değerlendirmesinde Genel Akademik Not Ortalaması yerine Lisans Mezuniyet Ortalaması esas alınır.

Not ortalaması henüz oluşmamış Doktora öğrencilerinin değerlendirmesinde Genel Akademik Not Ortalaması yerine Yüksek Lisans Mezuniyet ortalaması esas alınır.

Tez döneminde hareketlilik yapmak isteyen öğrenciler başvuruları esnasında ASBÜ’deki tez danışmanlarından hareketliliğe katılabileceğine ilişkin bir onay mektubu ile gidecekleri üniversiteden çalışma alanlarına uygun bir öğretim üyesinin tez faaliyetlerini takip edeceğine ilişkin bir onay mektubu ibraz etmek zorundadırlar. (2 mektup veya 2 imzalı tek mektup)

Bu öğrenciler dönüşlerinde gittikleri ve tez çalışmalarına danışmanlık yapan bu öğretim üyesinin tez çalışmalarını başarılı bulduğuna ilişkin geçerli bir belge/mektup ibraz etmek zorundadırlar.

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenci olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler bir sonraki akademik yıl içerisinde tekrar edilir. Hareketliliğe katılan ancak derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencilerden başarısız olduğu AKTS oranında hibe Komisyonca dönüş sonrası yapılan değerlendirme sonrası kesilebilir.

Öğrencilerin, başvurmayı planladıkları üniversitelerin başvuru ve dil koşullarını öğrenmeleri kendi sorumluluklarındadır. Kurumların her yıl dil şartlarını güncelleyebilme riski nedeniyle, kurumlar arası anlaşmalarda yazan dil koşullarına ek olarak en güncel ve kesin bilgiye ulaşmak için, karşı kurumların web sayfalarını kontrol etmesi gereklidir.

Öğrencilerin, başvurmayı planladıkları üniversitelerin akademik takvimlerini incelemeleri gereklidir. Hem akademik takvim çakışmaları, hem de bazı üniversitelerin öğrencileri belirli dönemlerde kabul etmesinden ötürü bu inceleme önem taşımaktadır.

Gidilmesi planlanan üniversite ile ders uyumlulukları ilgili bölüm Koordinatörüyle birlikte kontrol edilmeli, konuyla ilgili akademik birimdeki Erasmus Koordinatöründen onay alınmalıdır. Ders uyumluluğu olmadığı halde hibe kazanan ve ders uyumu olmaması nedeniyle hareketliliği iptal eden/edilen öğrencinin hibesi yedek öğrencilere aktarılabilir.

Başvuru tesliminden sonra tercih değişikliği yapılamayacağından tercihlerinizi yaparken dikkatli olmanız önem taşımaktadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından bir Erasmus Programına yerleştirilmiş olmanız, karşı kurum tarafından kabul edileceğiniz anlamına gelmemektedir. Karşı kurumun adayımızı kabul edemediği durumlarda mümkün olması halinde adayımız bir sonraki tercihine yerleştirilmek üzere işlem yapılır. Başka bir tercihinin olmaması veya bir sonraki tercihinin başka bir öğrenci tarafından doldurulmuş olması halinde hibe yedekte bekleyen başka bir öğrenciye aktarılır.

 

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

Öğrencinin bir dönem için en az 30 AKTS ders yükünün hareketlilik yapacağı dönem itibariyle mevcut olması.

Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.50 /4,

İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 3/4, olması,

(Öğrencilerin notlarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme uyarlanışı, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından uygulanan dönüştürme tablosuna göre yapılacaktır.)

Öğrencinin disiplin cezası alması, ‘irregular’ öğrenci olması veya alttan dersinin olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir.

Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçemez. Önceki bir kademedeyken öğrenim hareketliliği hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir kademede yine hibe alarak Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. Staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak öncelik daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir. Ayrıca, öğrenim hareketliliği faaliyeti için alınabilecek hibenin üst sınırı, varsa daha önceki staj hareketliliği süresini 12 aya tamamlayacak süredir. Aynı kademede toplam 12 ayı aşan faaliyet süresi için hibe ödenmez.

 

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Öğrenci seçimi kriterleri ve hesaplamada kullanılacak puan veya oranları aşağıdaki gibidir.

Akademik başarı ve yabancı dil puanlarının ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ (2014-2020 veya 2021-2027) kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin Erasmus seçim puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan eksiltme uygulanır.

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar aşağıda yer almaktadır:

Ölçüt Ağırlıklı Puan

Tablo-1 Seçim Ölçütleri ve Ağırlıklı Puan Tablosu

Akademik başarı düzeyi

%50     50/100

Dil seviyesi

%50      50/100

Şehit ve gazi çocukları [1]

+15 puan

Engelli öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) [2]

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler [3]

+10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunanlar (Sadece staj başvuruları için)

+ 10 puan

Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı aldığını kanıtlayanlar

+ 10 puan

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs -Digital Opportunity Traineeships) önceliklendirilir [4] (Sadece staj başvuruları için)

+5 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme

-5 puan

 

Eksiltmeler öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır.

Tüm ölçütler dikkate alınarak hesaplanan toplam puanların eşit olması halinde; akademik başarı notu yüksek olan öğrenciye, akademik başarı notunun da eşit olması halinde yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilir.

Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili bölüm/fakülte içerisinde yapılır.

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde; daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” eksiltmenin hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette eksiltme uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-20” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-10” puan eksiltme uygulanır.

Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

 

FERAGAT

Seçilen öğrenciler sonuçların yayınlanmasını takiben 7 gün içerisinde dilerlerse feragat edebilirler. Bu süre dâhilinde feragat bildiriminde bulunmayan öğrencilerin öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda “-10 puan” düşürülecektir. Süresinde veya geçerli mücbir bir sebebe dayalı feragatlar için puan eksiltmesi uygulanmaz. Mücbir bir sebebe dayalı olarak feragat etmek isteyen öğrencilerin sebeplerinin mücbir olup olmadığı hakkında öncesinde Ofisimizden onay almaları gerekmektedir.

Programla ilişkili ülkelere öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağı yer almaktadır:

Ülke grupları

Misafir Olunacak Ülke

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

600

750

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450

600

 

Tercih yapabileceğiniz üniversiteler ve bölümlerin listesi erasmus.asbu.edu.tr web sayfamızda ve aşağıda yayınlanmaktadır. Tercihlerinizi yaparken bölümlerinizi kapsayan anlaşması bulunan üniversitelere dikkat etmeniz sizin faydanızadır. Erasmus Ofisince bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.  Duyurularımızı takip ederek toplantılara katılıp sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bilgilendirme toplantıları dışında başvuru sürecinde telefonla veya yüzyüze birebir bilgilendirme yapılmayacaktır.

PROGRAM ÜLKELERİNDEKİ PARTNER ÜNİVERSİTELERİMİZ (ERASMUS+ KA131 ANLAŞMALARI)

Programlar

Ülke

Üniversite

İşletme

Macaristan

Dunaujvarosi University

İşletme

Kuzey Makedonya

International Balkan University

İşletme

Romanya

University of Piteşti

İşletme

Slovakya

Matej Bel University in Banska Bystrica

İşletme

Slovenya

University of Novo Mesto

İşletme

İspanya

Universidad del Atlantico Medio

 

 

 

Ekonomi

Kuzey Makedonya

International Balkan University

Ekonomi

Kuzey Makedonya

International Vision University

Ekonomi

Romanya

University of Piteşti

Ekonomi

Slovakya

Matej Bel University in Banska Bystrica

Ekonomi

Slovenya

University of Novo Mesto

 

 

 

Uluslararası İlişkiler

Almanya

Otto-Friedrich-Universitat Bamberg

Uluslararası İlişkiler

Kuzey Makedonya

International Balkan University

Uluslararası İlişkiler

Romanya

University of Bucharest

Uluslararası İlişkiler

Romania

University Babeș-Bolyai

 

 

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Almanya

Otto-Friedrich-Universitat Bamberg

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kuzey Makedonya

International Balkan University

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Portekiz

Istcte – Instituto Universitaro de Lisboa

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Romania

University Babeș-Bolyai

 

 

 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Almanya

University of Cologne

 

 

 

Tarih

Portekiz

Istcte – Instituto Universitaro de Lisboa

Tarih

Romanya

University of Bucharest

 

 

 

Sosyoloji

Almanya

University of Cologne

Sosyoloji

Portekiz

Istcte – Instituto Universitaro de Lisboa

Sosyoloji

Romania

University Babeș-Bolyai

 

 

 

Hukuk

Çekya

Police Academy of the Czech Republic in Prague

Hukuk

İspanya

Universidad del Atlantico Medio

Hukuk

Kuzey Makedonya

International Vision University

 

 

 

İslami İlimler

Slovakya

Matej Bel University in Banska Bystrica

 

 

 

Psikoloji

İspanya

Universidad del Atlantico Medio

 

 

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Hırvatistan

University of Zagreb

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Çekya

Masaryk University

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İtalya

Universita Degli Studi Di Milano

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İtalya

Universita Degli Studi Di Verona

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İtalya

Universita Degli Studi Di Firenze

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Kuzey Makedonya

International Balkan University 

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Romanya

University of Piteşti

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Slovakya

Matej Bel University in Banska Bystrica

 

Yeni Erasmus+ Programı KA131 projeleri kapsamında detayları hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtileceği şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olabilecek Uluslararası Hareketlilik kapsamında, Programla ilişkili olmayan ülkelere öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağı yer almaktadır:

 HİBE HESAPLAMA

· Öngörülen toplam faaliyet süresinden bağımsız olarak her öğrenci en fazla 3 aylık bir hibe alabilir. Bu hibenin % 80’i gidiş öncesi gerekli belgelerin ofise teslimi sonrası ödenir.

· Geri kalan % 20’lik hibe, faaliyetin başarıyla bitirilmesi ve ilgili evrakın Ofise teslim edilmesi ve AB Dönüş Anketini doldurulması sonrasında dönüş sonrası ödenir. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ile pasaportta yeralan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır.

· Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur. Kesinti miktarı öğrencinin durumu incelenerek Üniversitemizin Değişim Komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda adil şekilde belirlenir.

 

ÖZEL KOŞULLAR:

· Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (60-günden az olması durumunda) söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak mücbir bir sebep yoksa, öğrencilerin kendi istekleriyle hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, asgari faaliyet süresi şartına uygun olmaması nedeniyle, öğrenci tarafından hibe iade edilir.

· Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketliliğin erken sonlandırılması gerektiği durumlarda öğrencilerin, bu durumlarını önceden Erasmus Ofisiyle iletişime geçerek, Erasmus Ofisine bildirmeleri gerekmektedir. Durumun mücbir bir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin onay, Koordinatörlüğümüzce gerekli mercilerle görüşülerek alınacaktır. Durumları mücbir sebep olarak değerlendirilen öğrencilerin yurtdışında kaldıkları süre karşılığı hibe miktarı kendilerinde bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

· Engelli / özel ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin programa seçilmeleri halinde, kendilerine ek hibe desteği sağlanabilecektir. Ek hibe oranı, alınacak toplam Erasmus hibesini geçemez. Özel ihtiyaç desteği hakkında ayrıntılı bilgi, Koordinatörlüğümüzden alınabilir.

· Bu ilanda öngörülmeyen hususlarda süreç içerisinde yeni bir gelişme ortaya çıkması halinde, ilgili yılın Erasmus uygulama el kitabına uygun olarak Üniversitenin Değişim Komisyonu yeni bir karar alıp uygulama yetkisine sahiptir.

Aşağıda yer alan bölümler için her bölüme 2023-1-TR01-KA131-HED-000126182 Projemiz kapsamında 1 öğrenim hibesi tahsisi yapılmıştır.

Lisansüstü programlardan yapılan başvuruların değerlendirmesi Komisyonca ilgili olduğu değerlendirilen bölümlerin kotası içinde gerçekleştirilecektir.

Öğrenim Hareketliliği için sadece 1 asıl 1 yedek üye için değerlendirme yapılacaktır. Asıl veya yedek kullanılamayan hibeler diğer hareketlilik türleri için kullanılacaktır.

 

 

Fakülteler

Bölümler

2023-1-TR01-KA131-HED-000126182 Projesi Öğrenim Kontenjanı

(1 Asıl 1 yedek)

1.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Tarih

1

2.

Psikoloji

1

3.

Sosyoloji

1

4.

Türk Dili

1

5.

Yabancı Diller Fakültesi

Japon Dili

1

6.

İngiliz Dili

1

7.

İslami İlimler Fakültesi

İslami İlimler

1

8.

Hukuk Fakültesi

Hukuk

1

9.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

1

10.

İşletme

1

11.

Uluslararası İlişkiler

1

12.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

1

13.

Enstitülerden yapılan başvurular ilgili Anabilim dalıyla ilişkili olarak değerlndirilecektir.

 

Not: Başvuru tarihi içinde yapılacak olan bilgilendirme toplantısına katılım zorunlu olup katılanların imzaları toplanmaktadır.

ÖNEMLİ NOT: BU YILIN KA131 PROJESİ KAPSAMINDAKİ TÜM HİBELER ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN KULLANILACAĞINDAN STAJ İÇİN AYRICA HİBE TAHSİSİ YAPILMAYACAKTIR. BUNUNLA BİRLİKTE HİBESİZ OLARAK STAJA BAŞVURMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN 2-4 OCAK 2024 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK OLAN YABANCI DİL SINAVLARINA GİRMELERİ ZORUNLUDUR.

 


 

 

 

[1] Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

[2] Önceliklendirme için öğrencinin 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporunu ibraz etmesi gerekir.

[3] Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

[4] Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da websitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, sibergüvenlik, veri analitiği, very madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.